اردوگاه آزمایش مسابقه پاکستان پاکستان

اردوگاه: آزمایش مسابقه پاکستان پاکستان اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار گوناگون این موجود می‌تواند تا بعد از فوت خورشید نیز زنده بماند

به گزارش فارس، مطالعات تازه دانشمندان نشان می دهد که خرس آبی حتی بعد از فوت خورشید نیز می تواند زنده بماند.

این موجود می‌تواند تا بعد از فوت خورشید نیز زنده بماند

این موجود می تواند تا بعد از فوت خورشید نیز زنده بماند

عبارات مهم : زندگی

خرس آبی موجودی است که می تواند تا بعد از فوت خورشید نیز زنده بماند.

به گزارش فارس، مطالعات تازه دانشمندان نشان می دهد که خرس آبی حتی بعد از فوت خورشید نیز می تواند زنده بماند.

این موجود می‌تواند تا بعد از فوت خورشید نیز زنده بماند

براساس گزارش «ورج»، خرس آبی موجودی آبزی کوچک با هشت پا هست. این موجودات قادر هستند تا 30 سال در یک فریزر، فضای خارج از زمین و یا سایر محیط های خشن زنده بمانند. ولی مطالعه ای تازه شرح دقیق تری از این موجودات را جهت ما به تصویر می کشاند. خرس آبی می تواند زیاد از همه ما عمر کرده و حتی بعد از فوت خورشید هم زنده بماند!

گذشته از این، خرس های آبی می توانند حتی در صورت فوت تمامی جانداران، به زندگی خود ادامه دهند!

به گزارش فارس، مطالعات تازه دانشمندان نشان می دهد که خرس آبی حتی بعد از فوت خورشید نیز می تواند زنده بماند.

طبق گزارش «گجت نیوز»، در اینجا یک واقعیت عجیب وجود دارد! ما انسان ها موجودات بسیار ظریفی هستیم و حتی با کوچک ترین تغییرات اقلیمی ممکن است به کلی از بین برویم ولی شرایط جهت خرس آبی متفاوت هست، آیا که این جانور حتی بعد از فوت خورشید هم زنده می ماند. در واقع این جاندار می تواند تا 10 میلیارد سال آینده را در کره زمین زندگی کند!

واژه های کلیدی: زندگی | خورشید | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz